Mindfulness opleiding: Mindfulness Verdiepen & Mindful Communiceren (MVMC)

 

ZoMindful verzorgd samen met Gentleminds Instituut voor Compassie de mindfulness opleiding 'Mindfulness Verdiepen & Mindful Communiceren'. Een praktische en verdiepende nascholing voor mindfulness trainers en andere professionals die werken met mensen en vertrouwd zijn met de beoefening van mindfulness. De opleiding is ontwikkeld door Zohair Elabd in samenwerking met Frits Koster en Lidewij Severins. 

 

De opleiding is door het Mindfulness Register geaccrediteerd voor 52 punten en door het Registerplein voor diverse beroepsgroepen met 33,5 punten. 

 

Inhoud mindfulness nascholing MVMC

De opleiding dient als nascholing en persoonlijke verdieping voor mindfulness trainers en andere professionals die met mensen werken en eventueel na de opleiding de (vervolg) training Mindfulness Verdiepen & Mindful Communiceren (MVMC) willen verzorgen. Concreet betreft het de volgende leerdoelen: 

  • Het opdoen en verdiepen van eigen ervaring in alle in de training opgenomen oefeningen en vaardigheden, welke ook ingezet kunnen worden in eigen werkpraktijk en privédomein.
  • Het eigen maken van het curriculum van de training.
  • Het in staat zijn de training (of onderdelen van de training als je geen trainer bent) zelfstandig uit te voeren. 

De opleiding betreft 5 dagen verdeeld over 2 opleidingsblokken en huiswerk. 

 

De opleiding is zodanig van opzet dat je in vijf opleidingsdagen zowel de deelnemerstraining doorloopt als trainerskennis- en vaardigheden opdoet. Tussen de twee opleidingsweekenden zit enkele weken ruimte, zodat de oefeningen ook als deelnemer ervaren worden en er in huiswerkgroepjes met elkaar geoefend kan worden (fysiek of online).  

 

Copyright opleidingsfoto's: Marijn de Wijs
Copyright opleidingsfoto's: Marijn de Wijs

 

De MVMC training

Aan de basis van de opleiding ligt het curriculum van de training ‘Mindfulness Verdiepen & Mindful Communiceren’. Een vervolgtraining op de mindfulness training MBSR/MBCT die tegemoet komt aan de behoefte van deelnemers om na 8 weken basistraining de beoefening voort te zetten en verder te ontwikkelen. De training kan echter ook gevolgd worden door deelnemers die op een andere manier kennis hebben gemaakt met mindfulness of bijvoorbeeld yoga beoefenen en zich interesseren in de inhoud van het programma. 

 

De MVMC training is door deelnemers beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,7. 


De training biedt mindfulness verdieping en stressreductie in de vorm van mindful communiceren, kalmtemeditatie, compassiebeoefening, psycho-educatie en lichaamsgerichte oefening.

Als belangrijk onderdeel biedt de training de mogelijkheid om mindfulness ook buiten de meditatiemat handen en voeten te geven. Daar waar velen zich op de mat al snel of na enige oefening thuis voelen, blijkt het vaak nog uitdagend mindfulness in te zetten zodra we in contact treden met anderen. De training reikt handvatten aan die ingezet kunnen worden om mindful en authentiek te communiceren en de verbinding en relatie met onszelf en anderen verder te onderzoeken, te verdiepen en waar mogelijk te verbeteren. 

De kwaliteit van onze relaties is immers minstens net zo belangrijk voor de kwaliteit van ons leven als onze individuele mindfulness beoefening. 


De MVMC training is opgebouwd a.d.h.v. 4 pijlers

1. Verdiepen van mindfulness vaardigheden

2. Mindful communiceren

3. Vergroting van het lichaamsbewustzijn (interoceptie)

4. Versterking van het kalmeringssysteem

Duur training

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur, inclusief dagelijkse thuisbeoefening, werkboek, audiobestanden en een (optionele) oefendag als 7e bijeenkomst. Inhoudelijk thema’s en oefeningen

 

Meditatieoefeningen

• Kalmtemeditatie, waarmee we rust en concentratie cultiveren en dit naargelang behoefte kunnen inzetten.

• (zelf-)Compassie middels mildheidmeditatie en compassiegerichte oefeningen, wat ons helpt in relatie tot onszelf en anderen.

• Mindfulness meditatie met aandacht voor de gevoelstoon van onze ervaringen, waarmee we inzicht in onze reactiviteit verder vergroten en verdiepen.

• Waardengerichte meditatie. We onderzoeken hoe we met het zetten van een intentie meer kunnen leven en communiceren vanuit onze waarden.

• Elementenmeditatie. We vergroten ons lichaamsbewustzijn en het besef van onderlinge verbondenheid.

 

Mindful communiceren

• We doen oefeningen met ondersteunende educatie die inzichtelijk maken wat er gebeurt in contact met anderen. Hierdoor verkrijgen we ook in communicatie meer zicht op onze conditioneren en hoe we ons hieruit kunnen bevrijden.

• We oefenen ervaringsgericht en ontdekken hoe we contact kunnen verdiepen en verbeteren, authentiek(er) kunnen communiceren en daar waar nodig miscommunicatie kunnen voorkomen door beter op te merken wat er feitelijk gebeurt in plaats van hoe wij iets interpreteren.

 

• De oefeningen helpen om ook in contact ons systeem te kalmeren en met meer vertrouwen en plezier contact tegemoet te treden.

• We leren mindful aanwezig zijn en luisteren op een manier die voedend en behulpzaam is voor onszelf en voor degene met wie we in contact zijn.

• We ontwikkelen de vaardigheid van mindful spreken, waarbij we onderzoeken hoe we ook in gesprek de kwaliteiten van mindfulness kunnen inzetten als we spreken.

 • We oefenen mindful reageren bij conflict. Wat gebeurt er bij conflict en hoe kunnen we meer verbindend communiceren.

 

Lichaamsgerichte oefeningen

• We maken kennis met Yin yoga en hoe deze yogavorm kan bijdragen aan verdere stressreductie, het versterken van ons kalmeringssysteem, een gezond lichaam/geest systeem bevordert alsmede onze mindfulness kan ondersteunen. We leren een aantal toegankelijke oefeningen die samen een korte les vormen. Ook kunnen de oefeningen los gebruikt worden bij het begeleiden van mindful bewegen.

• We maken kennis met Yoga nidra meditatie en ontdekken hoe dit ons kalmeringssysteem versterkt en bijdraagt aan het vergroten van inzicht. 

 

Psycho-educatie en andere oefeningen

• We vergroten ons inzicht in behoeften en waarden en hoe we deze kunnen meenemen in contact.

• We maken kennis met drie emotieregulatie- of motivatiesystemen en welke rol deze spelen in ons leven en contact en hoe we hier meer evenwicht in kunnen vinden.

• We verkrijgen inzicht in de werking van ons autonome zenuwstelsel, de relatie met ons kalmeringssysteem en hoe we deze kunnen versterken in de beoefening van meditatie, in lichaamsgerichte oefening en in contact.

 

Bronnen

De in de training aangeboden oefeningen bevatten elementen of zijn gebaseerd op oefeningen uit bestaande methodieken en verschillende tradities. Daar waar dit mogelijk en behulpzaam is, zijn elementen gecombineerd. De oefeningen zijn gekozen op hun specifieke en complementaire eigenschappen. Hierbij is vooral gekozen voor oefeningen die gelieerd zijn aan mindfulness, mindfulness elementen bevatten of hierin ondersteunend zijn, veel oefeningen zijn evidence-based. De oefeningen en bijbehorende educatieve elementen zijn verbonden of geïnspireerd uit de volgende methoden en stromingen:

 

 

- Interpersoonlijke Mindfulness - Geweldloze communicatie (NVC) - Greenzone communication - Deep Listening - Compassietraining: Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) - Verschillende Boeddhistische tradities - Yin yoga - Communicatie trainingen - Theatersport 

 

Doelgroep opleiding

De opleiding is toegankelijk voor iedereen die opgeleid is als mindfulness trainer. Ook meditatiebegeleiders, yogadocenten, (G)GZ-hulpverleners, coaches, leraren, communicatietrainers en andere professionals die werken met mensen en vertrouwd zijn met de beoefening van mindfulness – bijvoorbeeld via het eerder gevolgd hebben van een MBSR, MBCT of Breathworks mindfulness training of die minimaal een jaar vertrouwd zijn met een regelmatige beoefening van mindfulness zijn welkom. Na de opleiding kan de groepstraining MVMC verzorgd worden, mits je basis trainersvaardigheden bezit, bijvoorbeeld als MBSR/MBCT trainer. In alle andere gevallen kan je elementen uit het programma gebruiken in de eigen beroepspraktijk. 

 

De opleiding is door het Mindfulness Register geaccrediteerd voor 52 punten en door het Registerplein als geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor 33,5 punten voor de beroepsgroepen: Cliëntondersteuners, Ervaringsdeskundigen, GGZ-Agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal Agogen en Sociaal Werker.  

 

Opleidingsmateriaal

Naast de trainershandleiding en het deelnemers werkboek behoort o.a. de volgende literatuur bij de opleiding. 

  • Boek: ‘De kunst van mindful communiceren. Luisteren en spreken met wijsheid en compassie’ door Frits Koster & Jetty Heynekamp. Boom, 2020) 
  • Boek: Artikel kalmtemeditatie hst. 11 ‘Bevrijdend inzicht. Een kennismaking met boeddhistische psychologie, mindfulness en inzichtmeditatie’ door Frits Koster-Asoka,1999 (7e druk 2020) 
  • Artikel: Mindfulness breathing - Windmill–Bodhipaksa
  • Boek: Hst. 16 ‘Compassie’ (door Erik van den Brink & Frits Koster) uit: Bohlmeijer, E., Jacobs, N., Walburg, J.A. & Westerhof, G., Handboek positieve psychologie. Theorie, onderzoek en interventies, Boom, 2021
  • Artikel: The six element practice, Windmill–Bodhipaksa
  • Artikel: Changes in heart rate variability during concentration meditation – Sukanya Phongsuphap
  • Digitaal: Tijdens de opleiding worden een aantal video en audiobestanden gedeeld.

Investering

De kosten van de opleiding bedragen € 970,- inclusief lunch, koffie en thee en het opleidingsmateriaal (enkel het boek: ‘De kunst van mindful communiceren..' dient zelf aangeschaft te worden).

 

Startdata

Mindfulness opleiding MVMC

Landgoed Oohm

Bekslaan 22, Vogelenzang

Start: vrij 7 juni 09.30 - 17.00

8, 9 juni & 6, 7 juli 2024

Aanmeldformulier
Opleiders: Zohair Elabd, Frits Koster, Lidewij Severins

Plekken beschikbaar

Mindfulness opleiding MVMC

Landgoed Oohm

Bekslaan 22, Vogelenzang

Start: vrij 17 jan 09.30 - 17.00

18, 19 jan & 8, 9 feb 2025

Aanmeldformulier
Opleiders: Zohair Elabd, Frits Koster, Lidewij Severins

Plekken beschikbaar


Landgoed Oohm: Vogelenzang
Landgoed Oohm: Vogelenzang

In Nederland wordt de opleiding verzorgd in samenwerking met Gentleminds Instituut voor Compassie. Zie de uitgebreide omschrijving van de opleiding voor meer informatie en inschrijven. 


 

Wat anderen over de opleiding zeggen 

 

Marleen

"Een mindfulness opleiding waarin ik in korte tijd heel veel leerde. Dit ging zo vanuit plezier, speelsheid en vertrouwen, dat ik het niet als hard werken heb ervaren." 

 Judith

"De trainersopleiding MVMC biedt een gereedschapskist vol mindfulness- en communicatietechnieken. Met alle achtergrondinformatie die je meekrijgt, heb je als trainer alle mogelijkheden om je ook na de opleiding verder te verdiepen."

 

 

 

 

Charlene

"De opleidingsdagen waren mij zeer waardevol. En de training een prachtig, liefdevol geschenk. Ik kijk er naar uit de training in de toekomst te mogen delen en zo een bijdrage te leveren aan harmonie, verbinding en (zelf)liefde."

 
Wil

 

“Dit is een van de beste opleidingen die ik in mijn 60 jarige bestaan heb meegemaakt. Een ijzersterke training en opleiding MVMC, buitengewoon praktisch toepasbaar, gegeven door leraren die weten te boeien en de lesstof zo duidelijk aanbieden dat het mij makkelijk maakt een goede training te kunnen neerzetten. Ik voel mij 100% gefaciliteerd. Mijn dank daarvoor!”

 

ZoMindful is als mindfulness opleider geaccrediteerd door het CRKBO. Het kwaliteitsregister voor opleidingen in het Kort Beroepsonderwijs.