Beleid mindfulness training - Corona-virus

In overeenstemming met de rijksoverheid starten onze trainingen vanaf 1 juni weer op onze locaties. Op onze locaties zullen wij hierbij het protocol volgen dat opgesteld is voor onze sector.  

 

De door het kabinet ingestelde maatregelen voor het beperken van coronabesmettingen grijpen diep in op onze samenleving. Ook voor onze sector heeft dit implicaties. Dit vraagt ons om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop wij training geven. Maar we kunnen gelukkig wel doorgaan. Want ons dagelijks werk richt zich op (mentale) gezondheid en dat maakt mindfulness erg effectief om met de uitdagingen van deze tijd om te gaan. Hieronder staat de belangrijkste richtlijnen uit het protocol. 

Corona Opstartprotocol mindfulness training

Voor al onze locaties geldt in elk geval:

  1. Wij richten de trainingsruimte zo in dat we op 1,5 meter afstand van elkaar zitten;
  2. We doen bij alle deelnemers voorafgaand aan elke bijeenkomst een gezondsheidscheck en spreken af dat deelnemers bij klachten thuisblijven of sturen deelnemers naar huis als zij met klachten arriveren. Indien dit ertoe leidt dat deelnemers hierdoor bijeenkomst(en) moeten missen zorgen wij voor een alternatief;
  3. Ook onze trainers blijven thuis bij klachten, er wordt in dat geval voor vervanging gezorgd;
  4. Voorafgaand aan de les luchten en desinfecteren wij de praktijkruimte alsmede het materiaal dat wij gebruiken;
  5. Voorafgaand aan de les wassen wij onze handen met water en zeep.
  6. Wij zorgen voor desinfectiemiddel op de locatie;
  7. Wij schudden geen handen;
  8. Deelnemers zijn vrij om handschoenen en mondkapjes te dragen, maar dit hoeft van ons niet en is geen vereiste vanuit de overheid.

Online mindfulness training

Ook bestaat de mogelijkheid om direct te kiezen voor een volledige online mindfulness training, dit kan in een groep of individueel. We komen ook dan echt samen, maar dan digitaal. Dit werkt makkelijk en goed en ook hier is veel interactie met elkaar. Juist nu we dit moeten missen in het echte leven biedt dit een extra mogelijkheid tot contact. De online training wordt door deelnemers als zeer positief ervaren!