Beleid mindfulness training - Corona-virus

In overeenstemming met de rijksoverheid volgen wij op onze locaties het protocol dat opgesteld is voor onze sector.  

 

De door het kabinet ingestelde maatregelen voor het beperken van coronabesmettingen grijpen diep in op onze samenleving. Ook voor onze sector heeft dit implicaties. Dit vraagt ons om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop wij training geven. Gelukkig zijn we wel weer op onze locaties begonnen! Want ons dagelijks werk richt zich op (mentale) gezondheid en dat maakt mindfulness erg effectief om met de uitdagingen van deze tijd om te gaan. Hieronder staat de belangrijkste richtlijnen uit het protocol.

Corona protocol mindfulness training

Voor al onze locaties geldt in elk geval:

  1. Wij hanteren 1,5 meter afstand;
  2. We doen bij alle deelnemers voorafgaand aan de training een gezondsheidscheck en spreken af dat deelnemers bij klachten thuisblijven. Indien dit ertoe leidt dat deelnemers hierdoor bijeenkomst(en) moeten missen zorgen wij voor een alternatief;
  3. Ook onze trainers blijven thuis bij klachten, er wordt in dat geval voor vervanging gezorgd;
  4. Voorafgaand aan de les luchten en desinfecteren wij de praktijkruimte alsmede het materiaal dat wij gebruiken;
  5. Voorafgaand aan de les wassen wij onze handen met water en zeep.
  6. Wij zorgen voor desinfectiemiddel op de locatie;
  7. Voor, tijdens en na de bijeenkomst zorgen wij voor voldoende ventilatie;

Online mindfulness training

Ook bestaat de mogelijkheid om direct te kiezen voor een volledige online mindfulness training, dit kan in een groep of individueel. We komen ook dan echt samen, maar dan digitaal. Dit werkt makkelijk en goed en ook hier is veel interactie met elkaar. Juist nu we dit moeten missen in het echte leven biedt dit een extra mogelijkheid tot contact. De online training wordt door deelnemers als zeer positief ervaren!