Blog - Mindful communiceren

Mindfulness is geen doel op zich. Het is een vaardigheid en een kwaliteit die ons helpt in het dagelijks leven. Dat dagelijkse leven vindt vaak plaats in interactie met anderen, we zijn nu eenmaal sociale wezens. Nu blijkt dat lang niet altijd even makkelijk, zeg ik uit eigen ervaring. Zelfs als we mediterend wijsheid, compassie en kalmte opdoen is dit regelmatig ver te zoeken zodra we in contact treden.

 

Toch is het mogelijk ons hier in te bekwamen, door te onderzoeken hoe we de mindfulness kwaliteiten kunnen meenemen in interactie met anderen. Net als bij mindfulness op het kussen zijn de principes eenvoudig en dat is maar goed ook, interpersoonlijk contact is al complex genoeg.

 

Het begint met aanwezig zijn, bewust van ons eigen mentale en fysieke staat van zijn en behoeften. Pauzeren helpt hierbij en dan ontdekken we vaak dat het mogelijk is om mindfuller te communiceren en ligt winst binnen handbereik. Wetende dat elke actie, elk woord, elke zin, elke blik kan doorwerken in een relatie. Soms minimaal, soms zodanig dat wij of de ander dit internaliseren tot (onnodige) overtuigingen, gewenst of ongewenst gedrag. Het is dan ook waardevol ons hier meer in te bekwamen. Voor onszelf, onze relaties en hoe groot het ook mag klinken, de samenleving als geheel.

 

De Hongaarse auteur Frigyes Karinthy bedacht in 1927 het concept 'six degrees of seperation'. Hij stelt dat elke persoon op deze aarde via een netwerk van zes niveaus met een andere persoon verbonden is. Het begint met 1 bewuste interactie, waarmee we de ander geen onnodige schade berokkenen en als het even kan een positieve bijdrage leveren aan een ander-, ons eigen of het leven van velen.

 

Soms is het misschien zelfs wijzer om maar helemaal niks te zeggen zoals de Boedhha en Socrates ons in min of meer dezelfde strekking leren door het stellen van de volgende 3 vragen alvorens we handelen. Is het waar? (zonder oordeel) Is het behulpzaam? (voor jou, de ander, de situatie) Is het vriendelijk? (dit gaat niet over lovende woorden, maar een juiste intentie) Is dit niet het geval, dan is het misschien ook niet nodig om te communiceren.

 

Benieuwd naar of ook jij deze vaardigheid en kwaliteiten kan ontwikkelen? Tijdens de Mindfulness Verdiepen & Mindful Communiceren (MVMC) training en opleiding gaan we hier mee aan de slag. Bekijk hier de mindfulness (vervolg-) training of mindfulness opleiding.

 

Je bent meer dan welkom om eens deel te nemen! Voor verdieping in het eigen leven en voor trainers als mindfulness nascholing en eventueel om zelf de MVMC training te kunnen verzorgen. Samen naar een vreedzamere wereld, die vaak ver weg lijkt, maar altijd start in onze nabije omgeving.

 

Zohair